Instrukcja iteracyjna for. Obliczanie n!

Obliczanie n! (n silnia)

  • Algorytm iteracyjny obliczania n!
  • Pamiętaj, że n! bardzo szybko rośnie, więc nie podawaj dużych wartości n, bo możesz przekroczyć zakres dla zmiennych typu unsigned long long int

Schemat blokowy algorytmu:

alg rownanie liniowe

Przykładowy kod programu:

/*obliczanie n!*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	unsigned long long int n, silnia, i;
	silnia=1;
	do {
		cout << "podaj n (n>=0): "; 	
		cin >> n;
	} while (n<0);
	
	
	for (i=1; i<=n; i++) silnia=silnia*i;
	cout << "\n" << n << "!=" << silnia << "\n\n";
	
	for (i=1; i<=n; i++) {
		if (i!=n) cout << i << "*"; 
		else cout << i << "=";
	}
	cout << silnia;
	return 0;
}

Użycie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh