Instrukcja iteracyjna i warunkowa. Inicjały ze znaku #

Instrukcja iteracyjna i warunkowa - zadanie:

  • Korzystamy z zagnieżdżonych instrukcji pętli for i instrukcji warunkowej z warunkiem złożonym.

Zadanie

Zapoznaj się z poniższym dokumentem:

lub pobierz go: Inicjały ze znaku

UWAGA: Twój kod MUSI się kompilować. W programie użyj jak najmniej poleceń !!!. Użyj znanych Ci konstrukcji języka C++.