Tablice w C++. Definicja, zapis i odczyt wartości.

Podstawy używania tablic w C++

 • Stosowanie tablic w języku C++. Wprowadzanie i odczyt wartości tablicy.
 • Wykorzystanie tablicy jako pojemnika na dane. Deklaracja tablicy, zapis i odczyt elementów tablicy.

Przykładowy kod programu z komentarzami:

#include <iostream>
using namespace std;

//N-liczba elementów tablicy
//Słowem kluczowym const deklaruje się tzw. stałe. Ich wartości nie można zmienić w dalszej części programu.
const int N = 4;
// Deklaracja tablicy Dane. Ma ona 4 elementy Dane[0], Dane[1], Dane[2], Dane[3]
int Dane[N];

//funkcja wprowadzająca dane do tablicy
void WprowadzDane(){
    for(unsigned int i = 0; i < N; i++){
		cout << "Podaj dana nr " << i << ": ";
		cin >> Dane[i];
	}
}
//funkcja wyświetlająca wartości z tablicy
void WyprowadzDane(){
	for(int i = 0; i < N; i++) cout << "Dane[" << i << "] = " << Dane[i] << endl;
} 
//program główny
int main(){
	//wywołanie funkcji wprowadzającej dane
	WprowadzDane();
	//wywołanie funkcji wyświetlającej wartości z tablicy
	WyprowadzDane();
	return 0;	
}

Przykładowy kod programu - wersja bez użycia funkcji

#include <iostream>
using namespace std;
//program główny
int main(){
	//N-liczba elementów tablicy
	//Słowem kluczowym const deklaruje się tzw. stałe. Ich wartości nie można zmienić w dalszej części programu.
	const int N = 4;
	// Deklaracja tablicy Dane. Ma ona 4 elementy Dane[0], Dane[1], Dane[2], Dane[3]
	int Dane[N];
	
	//wprowadzanie danych
	for(unsigned int i = 0; i < N; i++){
		cout << "Podaj dana nr " << i << ": ";
		cin >> Dane[i];
	}
	
	//wyświetlanie wartości z tablicy
	for(int i = 0; i < N; i++) cout << "Dane[" << i << "] = " << Dane[i] << endl;	
	return 0;	
}

Użycie kodu:

 • Powyższy kod można wykorzystać w środowiski Dev C++. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
 • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie:
  www.cpp.sh