Wstęp do CSS

Informacje:

  • Co to jest CSS?
  • Sposoby dołączania CSS do strony WWW.
  • Przegląd reguł języka.

Materiał:


lub pobierz go: wstęp do CSS

Przykład:

  • Pobierz plik: plik do zadania (wyspy_kanaryjskie_css.rar)
  • Po rozpakowaniu pobranego archiwum edytujemy (np: Notepad++) pliki: kanary.html i style.css, a plik kanary.html otwieramy dodatkowo w przeglądarce.
  • W pliku style.css dokonujemy zmian reguł języka CSS i oberwujemy jaki efekt mamy na stronie WWW.
  • Do nauki wykorzystaj komentarze w pliku style.css i treści zawarte w zamieszczonym wyżej do pobrania pliku z informacjami

Fragment strony sformatowanej za pomocą reguł języka CSS w style.css

kanary css

:)