Internet jako ocean informacji

Internet jako ocean informacji:

  • W podręczniku mamy to od strony 168.

Co w lekcji?