Podstawy tworzenia stron WWW z wykorzystaniem języka HTML

Podstawy HTML-a:

Wstęp:

 • HTML (Hypertext Markup Language) jest to kod używany do tworzenia struktury strony i jej zawartości.
 • HTML jest językiem znaczników (ang. markup language). Składa się ze znaczników (tagów), których używa się do zamknięcia, opakowania różnych części treści, tak aby wyglądały i/lub działały w określony sposób.
 • Znaczniki piszemy w nawiasach: <znacznik>.
 • Znaczniki mogą mieć swoje tagi otwierające i zamykające:
 • Część znaczników nie ma oddzielnego tagu zamykającego. Zapisujemy je wtedy w taki sposób: <znacznik/>
 • Znaczniki mogą posiadać parametry (atrybuty), które mają przypisane swoje wartości:
 • Strona WWW w HTML, to plik z rozszerzeniem html. Plik główny witryny zwykle nosi nazwę: index.html

Źródło grafik: https://developer.mozilla.org/pl/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics

Przegląd znaczników HTML-a z przykładami:


lub pobierz go: podstawowe znaczniki HTML-a

Zadanie. Stosowanie podstawowych znaczników języka HTML.

 • Pobierz archiwum: html_zadanie.zip.
 • Rozpakuj pobrany plik.
 • Wejdź do folderu: html_zadanie.
 • Plik index_dla_uczniow.html otwórz w przeglądarce internetowej i używanym przez Ciebie edytorze kodu (np: Notepad++)
  oficjalna strona programu Notepad++.
 • W kodzie pliku index_dla_uczniow.html znajdują się polecenia umieszczone w komentarzach.
 • Wykonaj je używając odpowiednich znaczników języka HTML.
 • Po każdej modyfikacji kodu zapisz plik i odśwież okno przeglądarki w celu zaobserwowania efektu.
 • Po wykonaniu wszystkich poleceń Twoja strona powinna być podobna do: tej strony.

Uwaga!!!

Zadanie zrób SAMODZIELNIE. Tylko wtedy będzie postęp. Jednak jeśli sam nie dasz rady, to w pobranym archiwum znajduje się plik index_gotowy.html. Skorzystaj z niego i przeanalizuj przykładowy kod do poleceń.