Skala ocen - status szkoły

Zgodnie ze statutem szkoły dla prac pisemnych stosuje się następujące kryteria ocen i ich procentowe odpowiedniki:

  • powyżej 95% - 100% ocena 5
  • powyżej 90% - 95% ocena -5
  • powyżej 86% - 90% ocena 4+
  • powyżej 78% - 86% ocena 4
  • powyżej 75% - 78% ocena -4
  • powyżej 71% - 75% ocena 3+
  • powyżej 59% - 71% ocena 3
  • powyżej 55% - 59% ocena -3
  • od 40% - 55% ocena 2
  • poniżej 40% ocena 1

Powyższa skala ocen będzie obowiązywała również przy ustalaniu oceny z testu obejmującego tematy A1 i A2 w podręczniku oraz we wszystkich kolejnych testach/sprawdzianach.

>>statut szkoły<<