Podział prezentacji na części. Tworzenie nawigacji między częściami prezentacji.

Zastosowanie wzorca slajdów do ustalenia wyglądu prezentacji.:

  • Obejrzyj film
  • Na podstawie filmu samodzielnie zaprojektuj podział prezentacji na części w przykładowej prezentacji.