Temat B5. Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych

Uwagi:

 • W podręczniku mamy to na stronach od 115 do 129.
 • Poniżej do pobrania pliki ćwiczeniowe z tematu B5.
 • W każdym pobieranym archiwum oprócz pliku w formacie mdb lub accdb może znaleźć się plik info.txt zawierający dodatkowe informacje
 • W plikach ćwiczeniowych może być zrobione nieco więcej niż wynikałoby to z treści ćwiczeń :)
 • Nie wszystkie ćwiczenia z tego tematu są na liście poniżej.
 • Formaty plików: mdb i accdb są stosowane przez program Microsoft ACCESS do zapisu plików baz danych.

Do pobrania pliki do ćwiczeń/zadań z podręcznika:

 • Przykłady formularzy w bazie danych Stadnina.
  Przykład 1, strona 116.
  W pliku stadnina-done.mdb jest przygotowany formularz prosty na podstawie tabeli Konie.
  W tym formularzu są przykładowe przyciski akcji utworzone za pomocą kreatora formantów.
  formularz prosty konie
  Dodatkowo znajduje się formularz z podformularzem Wyścigi według koni (przygotowany na podstawie 2 tabel powiązanych).
  wyscigi wg koni
 • Formularz wprowadzania pacjentów do bazy Stomatolog
  ćw.1, str.117, ćw.2, str.119
  formularz pacjenci
 • Wprowadzenie danych 3 pacjentów do bazy danych Stomatolog za pomocą formularza
  ćw.3, str.119
  pacjenci dane 3
 • Tworzenie formularza z podformularzem
  ćw.4, str.119 i ćw 5, str.120
  formularz wizyty pacjentow
 • Import danych do bazy z innych źródeł
  punkt 3, str.120
  Pliki w archiwum są przygotowane tak, aby dało się pliki xls importować do bazy danych Stomatolog
  W podręczniku mniej więcej są to ćwiczenia 6 i 7 ze stron 121 i 122.
  Co należy zrobić z pobranym archiwum?
  • otwórz plik stomatolog-to-do.accdb
  • otwórz pliki: pacjenci.xls i wizyty.xls zwróć uwagę na to, że kolumny w arkuszu odpowiadają polom tabeli bazy danych
  • zobacz ile rekordów jest w tabeli Pacjenci
  • zaimportuj do tabeli Pacjenci dane z pliku arkusza kalkulacyjnego pacjenci.xls (dane zewnętrzne --> importowanie --> excel)
  • zobacz ile rekordów jest w tabeli Wizyty
  • zaimportuj do tabeli wizyty dane z pliku arkusza kalkulacyjnego wizyty.xls (dane zewnętrzne --> importowanie --> excel)
  • zobacz ile rekordów jest w tabeli Pacjenci
  • zerknij w połączonych tabelach lub formularzu na wizyty wybranych pacjentów i wyciągnij wniosek, że odpowiednio przygotowane dane do importu nie powodują w bazie naruszenia zasad integralności (na przykład przypisanie wizyty do nieistniejącego pacjenta)
 • Tworzenie kwerend wybierających
  ćw.9, ćw.10 str.124
  w pliku DODATKOWO 2 proste kwerendy wybierające:
  • wizyty Piotra Kowalskiego:
   wizyty kowalski df
  • wizyty według nazwiska pacjenta - kwerenda parametryczna
   wizyty wg pacjenta df