Przykłady kwerend i formularzy w bazie danych Access

Przykłady kwerend wybierających i formularzy w bazie danych Access

W przykładach:

  • proste kwerendy wybierające pola w kilku tabel,
  • kwerendy parametryczne,
  • kwerendy parametryczne z możliwością podania początku szukanego wyrażenia,
  • kwerendy z podsumowaniem (agregujące),
  • formularz z przyciskami akcji,
  • formularz z podformularzem.

Do pobrania pliki:

plik bazy danych z gotowymi kwerendami i formularzami
plik bazy danych bez formularzy i kwerend - do ćwiczeń
plik pdf z definicjami kwerend