Wykres funkcji liniowej y=ax+b. Zastosowanie kontrolki w arkuszu kalkulacyjnym.

Tworzenie wykresów funkcji liniowych z wykorzystaniem kontrolki:

Info:

Ćwiczenie dotyczy przygotowania arkusza kalkulacyjnego w ten sposób, by można było regulować pokrętłem wartości współczynników a i b funkcji y=ax+b i obserwować w układzie współrzędnych jak zmienia się wykres.

Chcemy otrzymać arkusz podobny do poniższego:

wykresy funkcji liniowej z kontrolką

Opis ćwiczenia:

  1. W pustym arkuszu kalkulacyjnym Excel wykonaj punkty poniższej instrukcji.
  2. Instrukcja przygotowana z wykorzystaniem programu Excel 2016.


Jeśli powyżej nie widzisz instrukcji, to odśwież przeględarkę lub pobierz ją: Wykresy funkcji liniowej w arkuszu kalkulacyjnym.