Metoda połowienia w C++. Obliczanie pierwiastka z podanej liczby.

Metoda połowienia w C++. Obliczanie pierwiastka.

Problem:

Dla wczytanej liczby x oblicz pierwiastek za pomocą metody połowienia.

Koduj sam, ale film może Ci pomóc zrozumieć ....

W poniższym filmie:

 • odległość między liczbami na osi liczbowej,
 • skąd się bierze zadana dokładność,
 • logika metody połowienia,
 • pseudokod,
 • kodowanie w C++,
 • przykłady obliczeń.

Do obejrzenia i przećwiczenia:

-->

Kod w C++

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;

double pierwiastek(double x, double E){
	double a, b, c;
	a=0.0;
	b=x;
    c=0;
	while(fabs(b-a)>E){ 
		c=(a+b)/2;
		if(c*c>x) b=c; else a=c;
	}	
	return c;
}

int main() {
	double n, E;
	cout << "podaj liczbe do pierwiastkowania: "; cin >> n;
	cout << "podaj dokladnosc przyblizenia: "; cin >> E;
	cout << "metoda polowienia: \n";
	cout << "pierwiastek(" << n << ")=" << setprecision(20) << pierwiastek(n,E) << endl;
	cout << "wartosc dokladna: \n";
	cout << "pierwiastek(" << n << ")=" << setprecision(20) << pow(n,0.5) << endl;
	
	return 0;
}

Użycie kodu:

 • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
 • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh